Interior

1. INC Rating Sp. z o.o.

Agencja ratingowa jest to działająca niezależnie firma zajmująca się oceną wiarygodności kredytowej podmiotów pożyczających pieniądze czyli spółek, banków, organizacji, funduszy, rządów państw, a także samorządów terytorialnych. W wyniku oceny dokonanej przez agencję podmiotom tym przyznany zostaje rating, który jest miarą ryzyka związanego z inwestycją w dany podmiot. Uzyskanie ratingu na poziomie inwestycyjnym świadczy o wysokim poziomie wypłacalności podmiotu oraz ułatwia uplasowanie emisji papierów wartościowych, a także obniżenie kosztów finansowania. Rynek agencji ratingowych w Unii Europejskiej zdominowany został przez zaledwie kilka firm, a ceny ratingów kredytowych urosły do bardzo wysokich rozmiarów. Projekt zakłada stworzenie Agencji ratingowej w ramach spółki INC Rating Sp. z o.o. specjalizującej się w ocenie ryzyka kredytowego samorządów terytorialnych, które do tej pory w wielu przypadkach nie były w stanie uzyskać ratingu kredytowego.

Kapitał zakładowy: 2 350 000,00 zł
Udział Inkubatora Interior: 27%

2. Centrum Projektowania i Budowy Prototypów MALPOL Sp. z o.o.

Główną działalnością nowopowstałej spółki będzie produkcja prototypów, niezbędnych do wykonania form do seryjnej produkcji obiektów 3D głównie reklamowych i dekoracyjnych.

Mający wieloletnie doświadczenie w branży produkcji obiektów 3D pomysłodawcy z firmy PHU MALPOL, zauważyli istotny problem, jakim są ograniczenia w najważniejszej fazie produkcji, polegające na długim czasie wykonania prototypów. Dostępność nowych technologii oraz silna motywacja by rozwiązać problem przyczyniły się do powstania pomysłu, mającego na celu powołanie spółki, która zajmie się produkcją prototypów z wykorzystaniem inżynierii odwrotnej i innowacyjnej technologii CNC.

Obecnie długi czas produkcji prototypów wynika z tego, że proces w newralgicznym etapie oparty jest na pracy manualnej rzeźbiarzy, co sprawia, że moc przerobowa takiej technologii jest bardzo ograniczona. Powyższe rozwiązanie powoduje, że przejście do produkcji seryjnej jest możliwe dopiero po kilku tygodniach, kiedy to rzeźbiarze wykonają prototyp, na podstawie którego wykonana zostanie forma produkcyjna. Taki stan rzeczy sprawia, że firmy działające w branży mają bardzo ograniczone zdolności produkcyjne i są w stanie realizować tylko część zleceń.

Połączenie inżynierii odwrotnej i obróbki CNC pozwoli na  przyspieszenie czasu wykonania prototypu, zwiększenie jego dokładności i powtarzalności. To z kolei zwiększy jakość produktów, elastyczność i moce przerobowe firm produkujących obiekty 3D, będących klientami tworzonej spółki. W związku z powyższym, usługa wykonywania prototypów będzie atrakcyjna dla wszystkich przedsiębiorców funkcjonujących na rynku korzystających z tradycyjnych metod tworzenia modeli.

Kapitał zakładowy: 1 993 200,00 zł
Udział Inkubatora Interior: 41%

3. EnterDruk Sp. z o.o.

Główną działalnością nowopowstałej spółki będzie świadczenie usług poligraficznych oraz usług pośrednictwa w zakresie poligrafii.

Pomysłodawca – firma Enter Druk S.C. – http://enterdruk.pl/ to firma działająca od 2009 roku, oferująca platformę, która pełni na rynku funkcję kojarzącą klienta bezpośrednio z drukarnią. Jako pierwsi w Polsce udostępnili darmowy program aukcyjny działający w systemie on-line pozwalający zoptymalizować koszty druku. O sukcesie przedsięwzięcia świadczą sukcesywnie rosnące obroty spółki, a także wzrost liczby klientów.

Do nowopowstałej spółki należeć będą dwie platformy: dotychczas funkcjonująca EnterDruk oraz stanowiąca do niej rozszerzenie Print Bank.

Projekt PRINT BANK oferować będzie usługi z zakresu internetowego pośrednictwa na rynku poligraficznym. Platforma obejmować będzie dwa moduły umożliwiające:

  1. Obrót materiałami i surowcami eksploatacyjnymi na rynku pierwotnym i wtórnym wraz z elektronicznym systemem zamówień. Obrót możliwy będzie dzięki katalogowi materiałów i surowców, gdzie znajdować będą się pozycje wystawiane przez klientów. Możliwość umieszczania swoich artykułów w bazie będą mogły podmioty związane umową, opłacające abonament.  Rozwiązanie pozwoli podmiotom na pozyskiwanie materiałów eksploatacyjnych na znacznie atrakcyjniejszych warunkach finansowych oraz zbywanie zalegających zapasów. Całość obsługiwana będzie przez elektroniczny system zamówień.  W ramach rozszerzenia działalności planuje się także wprowadzenie systemu aukcyjnego materiałów wysokoprzetworzonych (opakowań).
  2. Automatyczne ofertowanie produktów z wykorzystaniem bazy platformy - aplikacja umożliwi stronie poszukującej wykonawcy na wyselekcjonowanie w zależności od potrzeb i obranych parametrów najkorzystniejszych ofert. Ponadto platforma umożliwi podmiotom korzystającym zaczerpnięcie merytorycznego wsparcia, a także rekomendacji ze strony obsługi PrintBank.

Dodatkowym obszarem działalności będzie rozwój kompleksowej obsługi projektów poligraficznych.

Kapitał zakładowy: 1 070 000,00 zł
Udział Inkubatora Interior: 27%

4. Moto44 Serwis Sp. z o.o.

Efektem inwestycji wartej 938 tys zł jest utworzenie firmy Moto44 Serwis. Spółka ma na celu świadczenie innowacyjnych kompleksowych usług serwisu motocykli w modelu mobilnym. Do dwóch najważniejszych usług w tym modelu będą się zaliczać usługi serwisowe, takie jak kompleksowa usługa diagnostyki motocykli, wymiana płynów, ogumienia oraz usługi z wykorzystaniem urządzenia laserowego do pomiaru geometrii ram motocyklowych. Usługi te świadczone będą u klienta (door to door), bez konieczności przyjazdu do serwisu, bądź korzystania z lawety, co pozytywnie wpłynie na czas i cenę usługi. Dzięki zastosowaniu innowacyjnego, pierwszego w Polsce urządzenia, laserowy pomiar ram nie tylko motocykli, ale również skuterów i maksi skuterów, będzie możliwy bez konieczności demontażu zawieszenia, co znacznie przyspieszy serwis, który możliwy będzie w dowolnym miejscu.

Uzupełnieniem inwestycji zapewniającym kompleksową usługę jest stworzenie malarni proszkowej i profesjonalnej hamowni motocyklowej typu inercyjnego, przeznaczonej w szczególności dla kierowców przygotowujących swoje pojazdy do wyścigów motocyklowych. Spółka współpracować będzie na wyłączność w Polsce z takimi producentami motocykli jak: Aprilia, Peugeot, czy Ducati.

więcej: http://www.moto44.pl/

Kapitał zakładowy: 938 000,00 zł
Udział Inkubatora Interior: 40%

5. Centrum Diagnostyki Dietetyczno-Sportowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działalność spółki będzie koncentrowała się na promowaniu aktywności fizycznej i jej stymulacji poprzez podejmowanie innowacyjnych usług mobilnej diagnostyki dietetyczno-sportowej, opracowywanie planów aktywności fizycznej oraz doradztwo żywnościowe i sprzedaż żywności prozdrowotnej. W ramach projektu powstanie referencyjny punkt konsultacyjno-doradczy, który będzie katalizował rozwój utworzonej sieci. Kluczowym elementem projektu jest świadczenie zdelokalizowanych i zautomatyzowanych usług diagnostyki dietetyczno-sportowej w oparciu o integrację badań z użyciem analizatorów składu ciała, personalnych wywiadów kwestionariuszowych oraz technologii ICT. Pomysłodawca niniejszego przedsięwzięcia współpracuje z jednostką naukową w celu opracowania urządzenia, będącego integratorem wskazanych rodzajów badań i usług. Aparaty będą zlokalizowane w centrach i galeriach handlowych i będą funkcjonować w charakterze niezależnych nośników usług diagnostyki dietetycznej. Powstałe raporty będą przesłane automatycznie i w czasie rzeczywistym. Będą składały się z trzech elementów – po pierwsze - szczegółowych wyników dotyczących analizy składu ciała, po drugie - proponowanych diet wspierających aktywność fizyczną, które będą zdeterminowane wynikami analizy składu ciała i personalnej ankiety dietetycznej, a po trzecie – zarysu sugerowanych planów aktywności fizycznej w odniesieniu do zidentyfikowanych możliwości, potrzeb i oczekiwań klientów. Autodiagnoza dietetyczno-sportowa będzie pełniła dwojaką funkcję – niezależnego źródła przychodów oraz narzędzia katalizującego marketing one-to-one i sprzedaż usług zdalnego doradztwa za pośrednictwem kanałów ICT oraz produktów oferowanych przez spółkę.

Wartość spółki: 1 579 349 zł

Udział Interiora: 680 000 zł

Udział procentowy Interiora w spółce: 49%

6. Customer mind Sp. z o.o.

Istotą przedsięwzięcia jest utworzenie podmiotu świadczącego specjalistyczne usługi w zakresie neuromarketingu stosowanego. Działalność spółki będzie sprowadzała się do świadczenia komercyjnych usług w zakresie planowania, projektowania, ewalucji i doskonalenia produktów i reklam z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki w zakresie metod neuromarketingowych.

Badania neuromarketingowe są odpowiedzią na trudności wynikające z niskiej skuteczności działań marketingowych i wypełniają następujące luki zauważalne w tradycyjnych badaniach marketingowych:

  • uzupełniają klasyczne badania marketingowe w obszarach niedostępnych dla metod pomiarowych opartych na samoraportowaniu,
  • umożliwiają testy komunikacji marketingowej opartej na emocjach, które są trudne do zwerbalizowania i nie zawsze są prawidłowo dekodowane przez samych badanych – badanie emocji technikami opartymi na samoraportowaniu obarczone jest dużym błędem,
  • odnoszą się zarówno do części świadomej jak i pozaświadomej umysłu konsumenta,
  • są odporne na świadome i nieświadome zakłócenia, ponieważ analizie poddawane są reakcje psychofizjologiczne konsumentów zmniejszając w ten sposób możliwość świadomej ingerencji badanych w wyniki (spowodowanej np. filtrem krytycznego myślenia).

Polski rynek badań neuromarketingowych jest w początkowej fazie rozwoju i jest on zdominowany przez międzynarodowe agencje badawcze. W ostatnich latach wartość tego rynku systematycznie wzrasta w tempie ok. 5% rocznie. Liczne badania rynkowe wskazują, że sukcesywnie wzrasta świadomość przedsiębiorców na temat korzyści płynących z prowadzenia badań marketingowych. Producenci szukają nowych sposobów komunikacji z rynkiem i odpowiadaniem na potrzeby i oczekiwania konsumentów.

Wartość spółki: 2 836 521 zł

Udział Interiora: 700 000 zł

Udział procentowy Interiora w spółce: 49%

7. Safe Backup Sp. z o.o.

Działalność przedsiębiorstwa będzie opierała się na świadczeniu usług backupu danych (BaaS) oraz ich archiwizacji (AaaS) z wykorzystaniem zaawansowanego technologicznie systemu IT, który zostanie zlokalizowany w wybranym Data Center. Usługi backupu i archiwizacji będą świadczone z wykorzystaniem systemu IT w trzech wersjach – desktopowej, webowej oraz mobilnej.

Najważniejszym czynnikiem decydującym o innowacyjności projektu i jego przewadze konkurencyjnej będzie kompleksowa platforma do backupu i archiwizacji danych w wersji na urządzenia mobilne. Dzięki aplikacji zapewniony zostanie łatwy i nieograniczony dostęp do platformy w każdym miejscu, w którym użytkownik będzie posiadał dostęp do internetu. Funkcja aktówki umożliwi przesyłanie i pobieranie danych, a także generowanie linków publicznych i udostępnianie plików w internecie.

Do najważniejszych funkcjonalności można zaliczyć również możliwość szyfrowania plików przed ich wysyłką – na urządzeniu mobilnym, zabezpieczenie kontaktów oraz plików multimedialnych. Deszyfrowanie plików będzie odbywało się na urządzeniach użytkownika. Kolejność funkcjonalnością będzie również harmonogram backupów oraz możliwość synchronizacji danych tylko przy połączeniu WiFi. Aplikacja mobilna umożliwi backup kontaktów, wiadomości SMS, zdjęć, obrazów, nagrań video, filmów, muzyki oraz wielu innych plików znajdujących się na urządzeniu.

Rynek usług backupu danych w modelu BaaS i archiwizacji w modelu AaaS w kolejnych latach będzie podlegał dynamicznym wzrostom. Wskazanej tendencji sprzyjać będzie wzrastająca świadomość konsumentów i przedsiębiorców w zakresie konieczności zapewnienia ochrony kluczowych zasobów organizacji, jakimi są wrażliwe dane, których ilość przyrasta w tempie geometrycznym. Ponadto outsourcing usług IT przynosi klientom szereg wymiernych korzyści. Przedsiębiorcy wskazują, że najważniejszymi przyczynami przejścia firm na model chmurowy są obniżenie kosztów działalności, uzyskanie elastyczności i skalowalności działu IT, zwiększenie wydajności oraz zabezpieczenie kluczowych danych.

Wartość spółki: 1 564 079 zł

Udział Interiora: 700 000 zł

Udział procentowy Interiora w spółce: 49%

8. Smartsolution Sp. z o.o.

Spółka świadczy usługi badawczo-rozwojowe oraz usługi planowania, projektowania, wdrażania oraz monitorowania w Obszarze Gospodarki Cyfrowej (Data-driven economy). Usługi zaoferowane przez pomysłodawcę będą mieściły się w zakresie idei smart meteringu – inteligentnych systemów pomiarowych. Smart metering to w wolnym tłumaczeniu inteligentne systemy pomiarowe. Zastosowanie idei smart meteringu umożliwia zautomatyzowaną, dwukierunkową komunikację w czasie rzeczywistym na linii centralny system informatyczny – elektryczne liczniki. Smart metering można określić mianem międzybranżowej filozofii działania, która łączy w sobie m.in. osiągnięcia branży IT, automatyki przemysłowej, czy elektroniki.

Spółka zajmować się będzie Inteligentnymi systemami pomiarowymi, czyli systemami elektronicznymi, za pomocą którego można zmierzyć np. zużycie energii, uzyskując więcej informacji niż w przypadku konwencjonalnego licznika, a także przesyłać i otrzymywać dane przy wykorzystaniu łączności elektronicznej. Inteligentne systemy pomiarowe umożliwiają dwukierunkową komunikację, w czasie rzeczywistym, systemów informatycznych z elektronicznymi licznikami energii elektrycznej. Ponadto mogą automatyzować cały proces rozliczania odbiorców energii, od pozyskania danych pomiarowych poprzez ich przetwarzanie i agregację, aż do wystawienia faktur.

Wartość spółki: 2 520 933 zł

Udział Interiora: 700 000 zł

Udział procentowy Interiora w spółce: 49%

9. BioFresh Sp. z o.o.

Pomysłodawcy biznesu są z Poznania. Mają doświadczenie w realizowaniu prac badawczych w zakresie mikrobiologii i akwakultury. – Zanim przyszli do Interiora, długo pracowali nad systemem, który pozwoli dostarczyć polską rybę w 24 godziny do jakiegokolwiek miejsca w kraju i w Niemczech liczone od momentu wpłynięcia kutra do portu. Taki postawili sobie cel. Sprawdzili w praktyce jego działanie i z tak przygotowanym biznesem zgłosili się w kwietniu do nas – mówi Andrzej Matłoka, prezes Interiora.

I dziś jest to możliwe dzięki dwóm systemom. Pierwszy to platforma elektroniczna dobreryby.pl która pozwala maksymalnie przyspieszyć logistykę zamówienia ryb. Pomaga tworzyć profile dla klientów biznesowych, takich jak hotele, restauracje i catering, oraz umożliwia płatności. Drugi wykorzystuje ich pomysł na innowacyjne opakowanie, wykorzystujące specjalny czynnik chłodzący w postacie żelu, który jest wprowadzany pod ciśnieniem do opakowań. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie temperatury w przedziale do kilku stopni powyżej zera przez co najmniej 30 godzin.

- Powstały elektroniczny system logistyczny wykorzystuje możliwość składania zamówień i płatności on-line, ma różne wersje językowe, automatyzuje wewnętrzne procesy i jest zintegrowany z systemem kurierskim. Wszystko po to, aby było maksymalnie szybko. I to nam się udaje – mówi Tomasz Woszczyk, jeden z pomysłodawców.

- Interior obejmie 49 proc. udziałów w spółce Biofresh, wnosząc w ten pomysł łącznie 700 tys. zł. – zdradza Karolina Rudy, szefowa inkubatora innowacji Interior. – Pierwsza sprzedaż w nowoutworzonej spółce jest zaplanowana już w grudniu tego roku. Święta to najlepszy moment na start takiego przedsięwzięcia – dodaje K. Rudy.

więcej: http://dobreryby.pl/

Wartość spółki: 1 663 058

Udział Interiora: 700 000 zł

Udział procentowy Interiora w spółce: 49%

10. Simtop Sp. z o.o.
Pomysł został zaproponowany przez trzech ekspertów, doskonale się uzupełniających. Dwóch dotąd zajmowało się międzynarodowymi biznesami związanymi z przemysłem ciężkim, paliwami, motoryzacją i gospodarką odpadami. Trzeci to naukowiec specjalizujący się w chemii mającej zastosowanie w procesach przemysłowych. I to właśnie technologia powstała w wyniku kilkuletnich prac badawczych Tadeusza Bugalskiego stała się podstawą tego innowacyjnego biznesu. Pan Tadeusz udoskonalił bowiem proces cynkowania ogniowego wykorzystując nową, autorską metodę przygotowania powierzchni metalowych do tego procesu. Sam proces cynkowania to czynność polegająca na zanurzaniu metalowych części w roztopionym cynku w temperaturze prawie 500 stopni Celsjusza. W wyniku tego działania powstaje powłoka cechująca się wysoką odpornością mechaniczną i dobrym wyglądem.
W wyniku inwestycji, powstanie na Śląsku (bliskość dużego rynku zbytu) cynkownia ogniowa nowej generacji, specjalizująca się w cynkowaniu małych elementów, dotąd prawie nieobsługiwanych, bo nieopłacalnych do cynkowania z powodu przestarzałych procesów. Ich proces zmienia ten stan rzeczy. Zastosowany model biznesowy zakłada tak duży wzrost, że chcą – po jego przetestowaniu w warunkach przemysłowych – licencjonować ten proces wśród innych firm, które nie wykorzystują tego rozwiązania. 600 tyś zł dał Interior, a prywatny inwestor ze Śląska 160 tyś zł. Reszta to wkład pomysłodawcy.

Wartość spółki: 2 112 844 zł

Udział Interiora: 600 000 zł

Udział procentowy Interiora w spółce: 30%

11. e-concert Sp. z o.o.

Wyobraź sobie, że jesteś przedstawicielem jednego z 60 tyś. muzyków działających w Polsce. I chcesz zaplanować trasę koncertową po kraju. Co musisz zrobić? No pewnie na początek wejdziesz do internetu i poszukasz miejsc, gdzie takie koncerty możesz zorganizować. Pół biedy, jak znajdziesz stronę www knajpy. Ale czy jest tam cała infrastruktura Ci niezbędna? Odpowiednia ilość wtyczek, światła, głośniki? A może potrzebujesz wytwornice dymu? Łapiesz za telefon i dzwonisz. Ale zaraz, zaraz. Gdzie będziesz spał? Gdzie będziesz jadł? Jak zoptymalizować trasę przejazdu? Jak masz menadżera, to pomoże. Ale nie każdy ma.

Z odpowiedzią przyjdzie serwis e-concert. Będzie to kompleksowa aplikacja mająca wspierać rezerwację miejsc na imprezy i projektowanie tras koncertowych, a docelowo ma być serwisem pośredniczącym w sprzedaży biletów. Aplikacja pozwoli też zapoznawać się z twórczością muzyków, a koncernom wykorzystać platformę do precyzyjnego kierowania przekazu reklamowego wybranej grupie odbiorców. Projekt został poprzedzony bowiem badaniami pomysłodawcy, oraz rozmowami z koncernami wspierającymi branżę: Heinkenem, Coca-Colą, PepsiCo. Firma planuje docelowo wejść z aplikacją na rynki globalne. Jeden z przedstawicieli globalnego koncernu, po zapoznaniu się z planami, powiedział: „Ipod – zmienił sposób zapisu muzyki. Streeming zmienił jej przesył. e-concert ma szansę zmienić muzykę na żywo i stać się kolejnym krokiem w muzycznej innowacji.”

Interior przekazał na biznes 660 tyś. zł. Jednym ze współudziałowców został prywatny fundusz inwestycyjny z Poznania.

Wartość spółki: 2 032 260 zł

Udział Interiora: 660 000 zł

Udział procentowy Interiora w spółce: 47%

12. Brand New Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka zajmować się będzie telemedycyną. Powstanie aplikacja – również z dostępem mobilnym przez telefon – która będzie prowadzić elektroniczny nadzór nad osobami wymagającymi opieki. W przypadku gdy zostanie wykryte zagrożenie zostanie o tym poinformowany klient (np. dziecko osoby starszej) i Centrum Opieki, i będą mogli zareagować. System będzie monitorował sytuację w pomieszczeniach (np. czujniki dymu), sprawdzał codzienną aktywność, przykładowo wstawanie z łóżka, czy parametry życiowe (tętno, ciśnienie, temperaturę). Aplikacja pozwoli też zdalnie wykluczać zagrożenia dla zdrowia.

Pomysłodawcą biznesu są ludzie prowadzący firmę zajmującą się od 2009 roku opieką nad osobami starszymi. Dotychczas ich blisko 200 współpracowników (opiekunowie, rehabilitanci i pracownicy medyczni) opiekowało się kilkuset klientami w 6 dużych miastach Polski: Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Katowicach, Gdańsku i Wrocławiu. System elektroniczny zostanie docelowo powiązany z opieką stacjonarną, tworząc hybrydowy system całodobowej opieki.

Wartość spółki: 2 105 933 zł

Udział Interiora: 660 000 zł

Udział procentowy Interiora w spółce: 44%

13. Re-Plast Processing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Pomysłodawcami jest trzech ludzi ze Śląska posiadających doświadczenie w ochronie środowiska i recyklingu tworzyw sztucznych. Ich firma będzie zajmować się tym, na czym znają się więc najlepiej, na recyklingu plastiku. W wyniku zastosowania ich autorskiego procesu z plastikowych śmieci powstanie proszek, który znajdzie zastosowanie do produkcji okien i drzwi, opakowań, izolacji przewodów, czy w medycynie. Ten proszek może być też wzbogacany o ich własne ulepszacze, nadające mu dodatkowe właściwości, przykładowo niepalność, kolor. W wyniku zastosowania ich autorskiego procesu powstanie w pełni wartościowy produkt, pochodzący z recyklingu i mogący z powodzeniem zastępować oryginalne tworzywo. Nie bez znaczenia jest położenie firmy w sąsiedztwie przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją sztucznych choinek. Ich wdrożenie ma być pierwszym tego typu na świecie.

Interior wszedł w biznes z kapitałem 730 tyś. zł. W biznes wszedł też prywatny inwestor.

Wartość spółki: 2 041 640 zł

Udział Interiora: 730 000 zł

Udział procentowy Interiora w spółce: 38%

14. FiberGlass Decor & Design Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Następny pomysł został zaproponowany przez nowosolanina, Michała Jackiewicza, od blisko 10 lat działającego w branży produkcji i sprzedaży wyrobów przestrzennych, odpowiedzialnego za marketing i sprzedaż w Polsce i za granicą obiektów trójwymiarowych. Sam też je projektuje, prowadząc działalność gospodarczą w tym temacie.

Michał zaproponował Interiorowi biznes w szybko rozwijającym się rynku obiektów 3D. Jego pomysł opiera się na dwóch filarach, które połączy jedna aplikacja. Pierwszy ma umożliwiać handel gotowymi do wydruku projektami 3D. Coraz bardziej popularne robią się bowiem drukarki 3D, ale jeśli chcemy coś wartościowego na nich stworzyć, należy mieć projekt. A niełatwo go zaprojektować. A platforma stworzona przez firmę, będzie umożliwiać handel takimi projektami. Drugim filarem jest pośrednictwo w sprzedaży już wyprodukowanych obiektów przestrzennych, według projektów producenta, lub jako efekt pracy projektanta szukającego firmy produkcyjnej. Jako doświadczony menadżer sprzedaży Michał na co dzień spotykał się bowiem z problemem słabych marek nowosolskich firm produkujących obiekty 3D. Jego platforma ma umożliwić im lepszą sprzedaż i budowanie wokół jednej platformy klastra firm produkcyjnych. Każdy produkt sprzedany za pośrednictwem tej platformy będzie – przed wysyłką – poddawany ujednoliconym kontrolą jakości.

Interior objął 49 proc. udziałów w nowopowstałej firmie, przekazując jej pół miliona złotych. Jednym ze współwłaścicieli jest też nowosolski przedsiębiorca, który wniósł do spółki 50 tys. zł obejmując w niej 5 proc. udziałów.

Wartość spółki: 1 042 321,00 zł

Udział Interiora: 500 000 zł

Udział procentowy Interiora w spółce: 49%

15. UNIPAD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedostatni pomysłodawca to prawdziwa bomba. To człowiek legenda w medycynie. Prof. dr. hab. Tomasz Banasiewicz, pionier terapii podciśnieniowej w Polsce, uznany lekarz i ceniony naukowiec. To człowiek, który jako jeden z pierwszych na świecie wprowadził leczenie podciśnieniowe w powikłaniach ran brzusznych z przetokami. Czyli takimi stanami, w których choroba narządu przechodzi na narząd sąsiedni. Jest twórcą i redaktorem naczelnym pierwszego w skali światowej czasopisma dedykowanego terapii podciśnieniowej (www.npwtj.com). Jest autorem dziesiątek publikacji na ten temat. To chirurg przewodu pokarmowego, zwłaszcza w onkologii.

Na czym polega podciśnieniowe leczenie ran? W uproszczeniu możemy sobie to wyobrazić jako specjalny plaster podłączony do urządzenia z jednej strony odsysającego powietrze, usuwającego martwe tkanki, hamującego wzrost bakterii, a z drugiej podającego lekarstwa niezbędne do leczenia. Nowopowstała spółka będzie pierwszym podmiotem na rynku medycznym, stosującym rozwiązania umożliwiające intensyfikację procesu leczenia ran metodą podciśnieniową, poprzez umożliwienie stosowania płynów i gazów leczniczych. To znaczne zbliżenie medycyny do tzw. inteligentnego opatrunku.

Firma po utworzeniu posiada kapitał na wdrożenie pomysłu w wysokości 840 tyś. zł, z czego 660 tyś. zł dał Interior, obejmując blisko 50 proc. udziału w przedsięwzięciu. W powstającej spółce znalazło się aż dwóch inwestorów prywatnych – specjalizujących się w branży medycznej – przekazując na jej rzecz dodatkowe łącznie 120 tyś. zł.

Wartość spółki: 2 448 508 zł

Udział Interiora: 660 000 zł

Udział procentowy Interiora w spółce: 49%

16. HardMetal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ostatnia spółka utworzona w ostatnich dniach starego roku jest zwieńczeniem całego projektu. To wyjątkowy moment, bowiem z pomysłem przychodzi pięciu nowosolan, którzy mają wieloletnie doświadczenie w branży metalowej (czyli tej, którą Nowa Sól stoi), a współinwestorem obok Interiora zostaje… rezydent parku, przez nas inkubowany. Czyli firma która wyrosła przy naszym boku, dość, że sama rozwija się dynamicznie, to wspiera już innych swoim potencjałem. To wręcz wymarzona i książkowa sytuacja. Jesteśmy z tego powodu niezmiernie szczęśliwi.

Na czym polegać będzie ten nowy biznes? W Nowej Soli powstanie centrum wdrażania nowych technologii w zakresie powłok trudnościeralnych. Okazuje się bowiem, że produkowane w kraju urządzenia do przemysłu ciężkiego mają problem ze ścieralnością części mechanicznych poddawanych pracy w naprawdę ciężkich warunkach. I grupa nowosolan wymyśliła jak to zmienić, opracowując autorski proces nakładania specjalnych powłok trudnościeralnych.

W biznes Interior wszedł kwotą 660 tyś. zł. Współinwestorem została firma IdeaPro przekazując 89 tyś zł.

Wartość spółki: 2 764 191 zł

Udział Interiora: 660 000 zł

Udział procentowy Interiora w spółce: 25%

INC Rating logo_cpibp_nowe enter druk moto44 szlachetne-zdrowie-logo Dobreryby
Pliki Cookies
ZAMKNIJ

Stosujemy pliki cookies m.in. w celach: informacyjnych aby usprawnić i ułatwić Użytkownikowi działanie serwisu www, aby lepiej dopasować wygląd serwisu oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Państwa przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniach końcowych. Zawsze można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Szczegółowe informacje znaleźć można w .