Interior

Centrum Badawcze Regionalnego Klastra Motoryzacyjnego to:

 • Efekt ekonomiczny (współdzielenie zasobów, redukcja kosztów i inne)
 • Efekt organizacyjny (elastyczne zarządzanie dostępem zasobami  Centrum)
 • Efekt techniczny  (nowoczesne rozwiązania technologiczne, gwarancja jakości - certyfikacja DQS)
 • Efekt edukacyjny (wzrost wiedzy i praktycznych umiejętności, gwarancja jakości szkoleń – certyfikacja
 • Efekt personalny (dostęp do bazy specjalistów branżowych) 

       

Slajd1

      

P1140794

      

P1150080

Cele Stowarzyszenia :

 • Popularyzacja wiedzy z zakresu motoryzacji poprzez działalność naukowo-techniczną.
 • Integracja organizacji, przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej i przedsiębiorstw działających w ich otoczeniu oraz realizacja wspólnych inicjatyw gospodarczych.
 • Wspieranie rozwoju i promocja podmiotów gospodarczych branży motoryzacyjnej.
 • Koordynacja działań w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych, technicznych, handlowych, kooperacyjnych, rozwojowych i szkoleniowych.
 • Pomoc w wymianie informacji między członkami Stowarzyszenia oraz otoczeniem gospodarczym, naukowo-badawczym i administracyjnym.
 • Współdziałanie z organami administracji samorządowej i państwowej, instytucjami naukowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie tworzenia korzystnych warunków dla stowarzyszonych podmiotów gospodarczych.
 • Promocja przemysłu motoryzacyjnego jako istotnego dla gospodarki regionu.
 • Pozyskiwanie grantów i innych funduszy przeznaczonych na działalność statutową Stowarzyszenia.
 • Organizowanie ruchu społecznego wokół celów Stowarzyszenia.
 • Organizacja imprez integracyjnych i promujących działania Stowarzyszenia

 

Sposoby realizacji celów:

 • Organizowanie prelekcji, pokazów, zajęć szkoleniowych mających na celu popularyzację i zwiększanie wiedzy z zakresu motoryzacji
 • Organizację systemu zbiorowych zakupów materiałów i komponentów do produkcji.
 • Organizację systemu transakcyjnego dla zakupów i sprzedaży zdolności produkcyjnych.
 • Organizację systemu naboru i szkolenia pracowników w zawodach i specjalnościach potrzebnych dla stowarzyszonych podmiotów gospodarczych i prowadzenie działań szkoleniowych.
 • Prowadzenie analiz i wskazanie opracowań pomocnych dla zwiększenia konkurencyjności, innowacyjności produktowej i procesowej, rozwoju kapitału ludzkiego, pozyskiwania środków na rozwój, rozwoju rynków zbytu.
 • Doradztwo i konsulting.
 • Realizację różnych form promocji informacji.
 • Wspólne pozyskiwanie funduszy na działalność statutową.
 • Współpracę z samorządami, organizacjami związkowymi, społecznymi i ekonomicznymi oraz instytucjami państwowymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.
 • Nawiązywanie współpracy z zagranicznymi stowarzyszeniami z branży motoryzacyjnej i uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach z branży motoryzacyjnej,
 • Nawiązywanie współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, na płaszczyźnie objętej zakresem działania Stowarzyszenia.
 • Zarządzanie strukturami (jednostkami) opisanymi w ustępie poprzednim.
 • Udzielanie wsparcia intelektualnego i materialnego studentom szkół wyższych na kierunkach studiów związanych z dziedziną motoryzacji oraz pracownikom naukowym zajmującym się tą dziedziną, poprzez udostępnianie uczelniom przez członków wspierających Stowarzyszenia potencjału technicznego i personelu na potrzeby praktyk studenckich i prowadzenia prac naukowo-badawczych, na zasadach określonych umową stron, oraz fundowanie stypendiów i nagród dla osób wyróżniających się bardzo dobrymi osiągnięciami w nauce i pracy badawczej,
 • Prezentowanie stanowiska Stowarzyszenia w kręgach politycznych i organizacjach gospodarczych w istotnych sprawach dotyczących dziedziny motoryzacji,
 • Organizacja targów i imprez handlowych, seminariów, konferencji, sympozjów w kraju i za granicą oraz  reprezentowanie Stowarzyszenia na takich spotkaniach.
 • Organizacja imprez wspierających integrację środowisk klastrowych i okołoklastrowych.
Pliki Cookies
ZAMKNIJ

Stosujemy pliki cookies m.in. w celach: informacyjnych aby usprawnić i ułatwić Użytkownikowi działanie serwisu www, aby lepiej dopasować wygląd serwisu oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Państwa przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniach końcowych. Zawsze można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Szczegółowe informacje znaleźć można w .